Over Expeditie NEXT

Expeditie NEXT 2022 

Op vrijdag 6 mei 2022 organiseert de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) de tweede editie van Expeditie NEXT: hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen. Samen met het wetenschapsveld brengen we de oude Franeker universiteit voor weer tot leven door wetenschapsactiviteiten op verschillende plekken in de stad te organiseren. 

Over Expeditie NEXT

Tijdens het gratis toegankelijke wetenschapsfestival Expeditie NEXT worden kinderen tussen de 6 en 12 jaar en hun verzorgers geënthousiasmeerd en geprikkeld om meer te leren over wetenschap in de breedste zin van het woord. Natuurlijk zijn ook hun oudere en/of jongere familieleden of vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Via verschilleden activiteiten zoals experimenten, live-onderzoek, opstellingen en looproutes komen de kinderen in aanraking met allerlei wetencschappers over de meest uiteenlopende thema's van deze tijd. Denk maar aan de klimaatcrisis, pandemieën, sociale ongelijkheid of de digitale wereld.

Over de Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) worden de krachten van alle verschillende partijen gebundeld en wordt samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd. De Kenniscoalitie, bestaande uit de VSNU, de Vereniging Hogescholen, TNO/TO2, VNO-NCW, MKB Nederland, NWO, KNAW en de NFU, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda die uitgevoerd wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het doel van de NWA is om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zowel voor reeds geïnteresseerden als een grote doelgroep met een latente interesse in de wetenschap. Dit doen we door verschillende soorten content te ontwikkelen en activititeiten te organiseren.